Vragen over A79 Goudenrood in commissievergadering

Tijdens de commissievergadering SOB op 29 november werden er vragen gesteld over de A79 ter hoogte van Goudenrood. Zo dacht de vragensteller dat men ter plekke reeds bezig is met het aanbrengen van ZOAB maar niks is minder waar. Het is inmiddels al lang gecommuniceerd dat de ZOAB pas in 2017 aangelegd wordt. Een paar maanden geleden heeft de wethouder de ‘werkgroep geluidsoverlast A79’ in kennis gesteld van de nieuwe ontwikkelingen.

Onze gemeente zal samen met de gemeente Voerendaal actie ondernemen om het ophogen van de snelheidslimiet van 120 naar 130 km tegen te gaan daar dit het geluidswerende effect van ZOAB gelijk teniet doet. We betreuren het dan ook dat op Facebook opeens melding wordt gemaakt van ‘Na ZOAB ook eindelijk geluidsscherm voor Goudenrood Houthem?’ Vooral gezien dit raadslid van de hoed en de rand weet (of tenminste zou moeten weten) en hiermee lezers op het verkeerde been zet.

Onrust veiligheid kunstgrasvelden

Er is nogal wat onrust ontstaan over de (on)veiligheid van kunstgrasvelden ook naar aanleiding van een nieuwsuitzending van de NOS. Voor de goede orde; tot op heden is nog niet officieel aangetoond dat het rubbergranulaat op de velden Walram/Berg’28 schadelijk zou zijn. Er loopt nog een onderzoek door RIVM.

Vooruitlopend op het onderzoeksresultaat is, op initiatief van de PGP, € 200.000 gereserveerd om, indien nodig, de 2 velden ‘op te schonen’. We blijven het jammer vinden dat we destijds onvoldoende steun kregen voor ons voorstel hybride velden aan te leggen. Dat was niet alleen goedkoper geweest maar ook nog eens veiliger.

Reactie op beëindiging exploitatie Geulpoort

2015-02-12-geulpoort-1int

Copyright TV Valkenburg

We vinden het zeer jammer dat de ondernemer/ huurder van de Geulpoort zich genoodzaakt voelde ermee te moeten stoppen. De verwachtingen waren blijkbaar te hoog gespannen. We betreuren het dat hier, in onze ogen tenminste, nogal insinuerende artikel 41 vragen over zijn gesteld. De vraag of er sprake is van huurachterstand en hoe dit te verhalen heeft niks te maken met de controlerende taak van de raad. Deze opzet van vragen brengen ondernemer in diskrediet en is schadelijk voor zijn bedrijfsnaam.