Doe mee met de Mensenketen tegen Tihange!

mensenketen tegen tihangeIn de laatste raadsvergadering heeft de gemeenteraad zich op initiatief van de PGP unaniem uitgesproken om de publieksacties tegen Tihange te ondersteunen. Het college heeft de opdracht gekregen om actief de inwoners op te roepen om met de actie mee te doen.

Op 25 juni 2017 vindt de Mensenketen tegen Tihange plaats: 90 kilometer aan mensen die hand in hand van Aken via Maastricht en Luik naar Tihange protesteren tegen de kerncentrale van Tihange. Voor de volledige route zijn naar schatting zo’n 60.000 mensen nodig.

De mensenketting wordt gevormd van Aken, via Maastricht en Luik naar Tihange en zet kracht bij om de verouderde kerncentrales, o.a. Tihange 2, te sluiten. Mensen uit 3 landen met verschillende talen protesteren samen, hand-in-hand, voor een gemeenschappelijk doel. Door een menselijke ketting te vormen geven tienduizenden mensen tegelijk een niet te negeren signaal af tegen het nucleaire gevaar waar miljoenen mensen in Europa mee moeten leven.,

Meedoen?
Valkenburg aan de Geul ligt niet in het parcours van de ketting. Via de website www.kettingreactie-tihange.eu kunt U zich als persoon of als groep aanmelden.  De inwoners van Valkenburg aan de Geul zijn ingedeeld op het fietspad van de N278 af einde bebouwde kom Cadier en Keer tot ingang Amerikaans kerkhof Margraten. Ook als u niet bent aangemeld, kunt U zich daar op eigen gelegenheid vervoegen. De mensenketen is van 14 – 15 uur.

Posters/flyers zijn nog verkrijgbaar bj de balie in het Gemeentehuis, in de bibliotheek, in de Wereldwinkel Lindenlaan en in de Zwaluwstraat 25 in Vilt.

Inbreng PGP in de Raadsvergadering van 29 mei jongstleden

Tijdens de raadsvergadering van 29 mei heeft de PGP enkele artikel 42 vragen gesteld over de stand van zaken uitvoering armoedebeleid wat betreft armoedebestrijding voor kinderen. We zijn verheugd van de wethouder te mogen vernemen dat dit inmiddels goed is opgepakt door de gemeente. We zullen dit uitvoering van dit beleid nauwgezet in de gaten blijven houden.

Tijdens deze raadsvergadering heeft PGP 2 moties ingediend. Voor de motie Ondersteunen actie mensenketting tegen Tihange 29-5-2017 hebben we ondersteuning gekregen van alle fracties zodat deze motie ook raadsbreed kon worden ingediend. Deze motie is unaniem aangenomen. De gemeente ondersteunt deze actie met € 1000 en door het bieden van aandacht via gemeentelijke kanalen in de media.

Voor onze motie Motie aanpak parkeeroverlast in vergunninghouderssectoren hebben wij helaas GEEN steun van andere fracties mogen ontvangen en heeft deze motie het NIET gehaald. Met name het gratis verlenen aan onze inwoners van de eerste parkeervergunning bleek voor de andere fracties ‘een brug te ver’. Jammer, naar de mening van de PGP een gemiste kans om onze inwoners die overlast ervaren tegemoet te komen. Door het indienen van deze motie heeft PGP er WEL voor gezorgd dat de problematiek weer eens onder de aandacht werd gebracht. We zullen hier aandacht voor blijven vragen.

Vergoeding Kindervakantiewerk 2017 voor ouder(s) met inkomen tot 110% bijstandsnorm door inzet PGP

Hub Aussems van de PGP nam in maart initiatief tot Valkenburgs beleid voor kinderen in armoede.

Zodat alle kinderen kunnen meedoen en het inkomen van hun ouder(s) dat niet hoeft tegen te houden. Zoals het Kindervakantiewerk 2017. Inschrijven kan vanaf 20 mei. En wie het eerst komt, het eerst maalt.

De PGP beoogt beleid waarbij de kinderen niet merken dat een activiteit door de gemeente gedeeltelijk vergoed wordt. Nu dit algemeen beleid nog niet gereed is,is voor het Kindervakantiewerk 2017 de regeling getroffen dat de bedoelde ouders zelf € 5,- bijdragen en de gemeente € 30, per kind vergoedt.

zie www.valkenburg.nl

Voorlichtingsavond over Tihange 16 mei

Zoals eerder beloofd: waar en wanneer is een informatiebijeenkomst over deze Belgische kerncentrales vlak over de grens en het vormen van een mensenketting Aken-Maastricht-Luik-Tihange (Hoei) op 25 juni?
De PGP nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn op:
Dinsdag 16 mei in het Gemeenschapshuis de Stip,
Past.Dominicus Hexstraat 10, 6231HG Meerssen, 19.30-21.30 uur
sprekers, zang en alle ruimte voor vragen en plannen -zie bijlage voor programma.
(Wilt u verzekerd zijn van een stoel, mail dan even naar gulst@hetnet.nl)
Voor deelname aan de mensenketting is het niet verplicht om u op te geven, maar voor de organisatie is dat wel praktisch. Het kan via 25juni@wisenederland.nl of www.chain-reaction-tihange.eu/nl waar u ook meer informatie vindt.
Een raamaffiche voor de actie op 25 juni kunt u vragen aan de Valkenburgse raadsleden of wethouder van de PGP.

Ondersteunen actie mensenketting tegen Tihange

De gemeenteraad Valkenburg aan de Geul heeft 2 maal een motie unaniem aangenomen ( 15 febr. 2015 en 29 juni 2016). Kern van de moties : het bereiken van het sluiten van de kerncentrale bij Tihange uit oogpunt van veiligheid en gezondheid van de inwoners van Valkenburg aan de Geul.

Op zondag 25 juni 2017 vindt een demonstratie plaats tegen de verouderde kerncentrale, waarbij een mensenketting van Aken naar Tihange zal worden gevormd.

Onlangs heeft de Veiligheidsregio besloten om deze demonstratie niet te steunen, omdat dit “te politiek” zou zijn en de Veiligheidsregio zich niet met politiek bezig dient te houden. De PGP Valkenburg vindt het vreemd dat een onderwerp als de sluiting van de kerncentrale in Tihange, waarover zoveel consensus is in Zuid-Limburg, en dat bovendien heel belangrijk is voor de veiligheid van de Zuid-Limburgse bevolking, door de Veiligheidsregio als “te politiek” wordt bezien. Daarom stelt de PGP in Valkenburg aan de Geul vragen aan de burgemeester , college, over deze beslissing. De PGP blijft alles op alles zetten om de kerncentrale in Tihange zo snel als mogelijk dicht te krijgen.

Onze vragen:

  1. Klopt het dat de Veiligheidsregio de demonstratie van 25 juni a.s. niet steunt zoals gemeld in de Limburger van 18 april 2017?
  2. Wil de Veiligheidsregio niet alles op alles zette om de kerncentrale in Tihange dicht te krijgen?
    1. Zo nee, waarom niet?
    2. Zo ja, waarom spreekt zij dan haar steun niet uit voor deze demonstratie?
  3. Vindt de Veiligheidsraad dit steunen opeens “politiek”?  Zo ja, waarom?
  4. Kennelijk waren (volgens het genoemde krantenartikel) de burgemeesters in het overleg van de Veiligheidsregio verdeeld; hoe stond de burgemeester van Valkenburg aan de Geul hierin en wat waren /zijn daar de achterliggende redenen voor?

Onze fractie zou graag zien dat beantwoording van deze vragen plaats vindt ruim voor de raadsvergadering van 29 mei a.s.

Hub Aussems, Raadslid PGP